Slobodan Bobo SLOVINIĆ

ERVIN ĆATOVIĆ

Slike, galerija "Centar", Podgorica, 5.04.2005.

 

Centar savremene umjetnosti Crne Gore, početkom aprila ove godine, organizovao je u svojoj galeriji "Centar" u Podgorici, samostalnu izložbu najnovijih ostvarenja, akademskog slikara Ervina Ćatovića. Ćatović je rođen u Prištini 1966, diplomirao je i magistrirao na Fakultetu likovnih umjetnosti u rodnom gradu. Sada je vanredni profesor na istom fakultetu. Član je Udruženja likovnih umjetnika Kosova i Srbije od 1991. Do sada je priredio dvadesetak samostalnih, a učestvovao je na više od šezdeset kolektivnih izložbi širom zemlje. Dobitnik je više značajnih nagrada i priznanja. Stalno živi i stvara u Novom Pazaru. Ćatovićevu aktuelnu izložbu u Podgorici, prati preklopni katalog sa kolornim reprodukcijama, biografskim podacima i zapisom o umjetnikovom stvaralaštvu.

 

U atraktivnom izložbenom prostoru, Ćatović se podgoričkoj javnosti predstavio sa dvadesetak najnovijih slika galerijskog formata, ostvarenih uljanom tehnikom na platnu, a djela predstavljaju logičan slijed njegovih najnovijih likovnih istraživanja. Prije više godina, Ćatović je krenuo u likovnu avanturu, slikajući neoromantičarski, toplo i osjećajno, zidna platna starih i napuštenih zdanja. Tokom rada, Ćatović je lagano transformisao svoje likovno polje, potisnuvši globalnu, pejzažno-motivsku komponentu u drugi plan i usmjerio se intuitivno, ka apstraktno-asocijativnim modulacijama.

 

Krećući se asocijativnim sferama, Ćatović je otkrio sasvim nove puteve u strukturalističko-enformelnim varijacijama. Sliku je gradio naslojavanjem pastuznih slojeva, potencirajući fakturalnost i hromatske vrijednosti. Crtačko-linerana komponenta, snažno je suspregnuta i skoncentrisana u središnjici eksplikata. Na djelima iz te faze, osjećale su se neke daleke ambijentalne rezonance, ili pak abiotičko-pulsirajući prizvuci realnog. Međutim, Ćatović je ukinuo svaku narativnost, literarnu paradigmatiku i naslovljavanje svojih ostvarenja.

 

Na prethodnim, pa i na nekim sadašnjim njegovim ostvarenjima, sporadično i arealno, prisutni su tragovi stvarnog, ali je veoma evidentno da Ćatović iskreno teži da svu svoju kreativnu energiju, usmjeri u potpunosti ka likovno-estetskim vrijednostima djela. Njegovi kompozicioni sklopovi su ujednačeni i izbalansirani, uglavnom su skoncentrisani centralno, ili se pak longitudinalno šire prema ivicama eksplikata. U samom jezgru odvija se likovno-dramatski zaplet, a obodne zone, slikane su smireno i neutralno. Recentna Ćatovićeva ostvarenja, lišena su dubinskih vizura i prostornih komponenti, a sve je koncipirano površinski i dvodimenzionalno.

 

Ćatović na svojim najnovijim, ekspresionistički sazdanim ostvarenjima, sigurno demonstrira veoma rafinirani slikarski postupak. Naime, on veoma postupno i veoma efektno gradi hromatsko-fakturalnu slojeveitost. Prevashodno, gustim i reljefno-pastuoznim nanosima, a potom likidnim otiskivanjem, prskanjem i širokim namazima. Njegova razuđena i specifično ritmovana hromatska skala je veoma zvučna i osbeno harmonična. Melodičnoj kombinaciji, toplih okera, oranža, cinobera i terakote, on energično kontrapunktira hladne slojeve, ultramarina, lisnato zelene, violetne i crne. Van svake sumnje, Ćatović se predstavio kao vrsni, žestoki i istinski kolorista, a njegova reska, rezonantna i harmonizirana djela, odista zrače snažnom stvaralačkom energijom.