Ервин Ћатовић, слике. Галерија "Центар", Подгорица, 05. 04. 2005.