Radmila Kostić

MARKO VIŠIĆ

 

 

Galerija savremene likovne umetnosti Niš/SALON 77/

/17.03.-5.04.2005./

 

 

Rođen je 1976.god.u Leskovcu.Završio je Fakultet likovnih umetnosti-smer slikarstvo u Prištini.Trenutno je na postdiplomskim studijama kod prof.Zorana Furunovića na istom fakultetu.

 

Marko.V, . se predstavlja kolekcijom crteža koji su nastali paralelno kad i njegov ciklus apstraktnih slika sa sugestivnim sadržajima.

 

Znamo da je crtež najstariji oblik umetničkog stvaranja počevši od neolita, Asirije, Vavilona, Egipta, stare Grčke i Rima, preko srednjovekovnog fresko slikarstva, renesanse...i td. pa sve do današnjih dana, kao važna osnova, ili bolje rečeno sam kostur jednog umetničkog dela po kome se najlakše sagledava celokupan rukopis jednog autora.

 

Pored toga, nije nimalo slučajno što je Mrako V.izabrao baš portret kao tradicionalni slikarski motiv koji je na različite načine opstajao kroz vekove..

Markovi portreti rađeni u tehnici komb. crteža na papiru predstavljajusvojevrsne zabeleške uzete direktno iz svakodnevnog života.Uz dobro poznavanje same slikarske tehnologije, on u svega nekoliko poteza beleži različite ljudske osobine izražavajući veoma vešto na svojevrstan lucidan i pomalo ironičan način osnovni karakter portretisanog lika.

 

Čitava plejada raznovrsnih tipova ljudi smenjuje se na njegovim crtežima pokazujući sve svoje sitne ljudske vrline i mane koje autor veštim okom razotkriva.

 

Posedujući pre svega izrazitu snagu i kreativnost Marko Višić beleži sopstvena razmišljanja o čovekovoj sudbini koja se u suštini nije mnogo promenila bez obzira na napredak nauke, tehnologije, i savremenih informacionih sistema.