Марко Вишић, Галерија савремене ликовне уметности Ниш/Салон 77/ /17.03.-5.04.2005./