Петар Гајић, Моја колажирања. Културни центар – Шабац. Центар за културу – Лазаревац, 21 – 28. октобар 2004. и јануар 2005. године