Драган Димић, цртежи, слике. Галерија Културно-информативног центра Бајина Башта. Галерија „Авалон” Ариље, јул 2005.