Ликовни уметници Шумадије, слике и графике. Галерија „Ликум”, април 2005.