Портрети српских владара у средњем веку, 23. јун-10. јул 2005. године