Сукња традиционални хаљетак народне ношње крушевачког краја. Велика сала Народног музеја Крушевац, 24. март-10. мај 2005.