Владан Суботић (Београд), слике. Хотел „Стари Град”, мај-јун 2005.