Ружица Тодоровић, Слике. Галерија Војвођанске банке, Мај - јуни 2005.