Sunčica Lambić

SNEŽANA VUJOVIĆ NIKOLIĆ, Osvit 04

Mart-april 2005.

 

 

Snežana Vujović Nikolić rođena je 1959. godine u Zemunu. Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu – odsek slikarstvo.

Umetnica se u Savremenoj galeriji predstavila izložbom kolaža pod zajedničkim nazivom Osvit 04. Nastavljajući se na ciklus slika Osvit koji je nastao tokom 1996-1997. godine Snežana Vujović Nikolić produbljuje temu usložnjavanjem likovnog postupka i doslednim lingvističkim sazrevanjem. Ideja prvobitno materijalizovana u uljanoj tehnici sada dobija i stvarnu višeslojnost, pa i reljefnost izvođenjem u tehnici kolaža sa različitim materijalima: papirom, celofanom, transparentnim folijama... Doslednost je ispoljena u ritmičkoj strukturi ispisanog teksta koji je intuitivno pretvoren u znak, u pattern, dok su novi kvaliteti uvedeni obojenim poljima, odnosno dinamičkim slojevima koji menjaju čitav tok likovne akcije. Središte kompozicije je razbijeno, a i ona sama često se rastvara, pa i gubi u tendenciji napuštanja zadatih granica. Osvit, to je po umetnici metafora jednog trenutka, možda metafora aktivnog trenutka saznanja (kako Kroče definiše intuiciju). Sama umetnica u tekstu kataloga piše: „Pred nama se nalazi slučaj jedne delatnosti koja u sadašnjim uslovima nije više ograničena ni vremenski ni prostorno...Sveukupne iskustvene naslage deluju kao duboki motivi“. Iako u ovom tekstu umetnica raspravlja o „dva pitanja: potcenjuje li umetnost svoju upotrebnu vrednost i da li subjektivni fenomeni treba da ostaju bezimeni“, kao i o odnosima između umetnosti i vrednosti i vrednosti i umetnosti, ovde se dobro uočava duhovna potka problematike koju umetnica intelektualnim, mentalnim procesom postvaruje, odnosno izražava u likovnom delu.

Ostvarujući specifičnu komunikaciju sa posmatračem ovi kolaži mu pružaju slobodu za potpuno subjektivnim doživljavanjem i spoznajom vlastitog iskustva, stavljajući ga praktično u središte duhovne i praktične, likovne akcije.