Пејзажи из збирке, поклон збирка Рајка Мамузића, Галерија ликовне уметности, јун-јул 2005.