Драгана Б. Стевановић. Галерија Ремонт, 23. 5-3. 6. 2005.