XXXIV изложба цртежа, скулптура и објеката студената ФЛУ. Галерија Дома омладине, 24. V – 12- VI 2005.