Bratislav Ljubšić

NENAD ZELJIĆ

11 – 24. jul 2005.

Likovna umetnost je uvek bila zabavljena simbolikom. U tome je njena osnovna vrlina: i kada je u pitanju princip ogledala, kada se insistira na realnosti, tačnosti, određeni sloj simbolike je uvek prisutan i samo on čini delo različitim od obične stvari. A kako i šta učiniti da se prevaziđe predmetnost i da se dosegne metafizičko jedinstvo i postojanje? Nadgradnja je osnov u takvom nastojanju. Svojevremeno su teoretičari dokazivali da konj na slici nije prava slika i prilika konja u prirodi. Isto je i sa portretom čoveka ili naslikanom biljkom. Ideja o naslikanom je ustvari materijalnost slike. To je taj metajezik kojim se umetnost služi i koji joj stalno produžava vek postojanja. Naravno, kako je još Aristotel isticao, uloga zanatskog je bitna. Hoće li se ona služiti nekim drugim pomagalima – kao što je matematika i njeno tumačenje sklada i harmonije – već je stvar izbora samog stvaraoca.. Uostalom, dokazano je da su linije i boje u suštini podjednako moćni kada je u pitanju transponovanje zamisli i komuniciranje.

Ovaj uvod je potreban da se shvati u kojoj meri je složeno stvaralaštvo Nenada Zeljića. On je tipičan pretstavnik tzv. Beogradskog tipa grafike, zapravo slikarskog u grafici. Kako izbegava da se služi mimezisom već nastoji da u nadgranji i predočavanju dosegne neku vrstu pojmovnosti o izabranoj temi i motivu, može se govoriti o upotrebi slikarskog iskustva u realizaciji grafičkog lista. Na ovoj izložbi je prezentirao tri cikluca: Potop, Utenzilija i Aleja. Zajedničko je isticanje primarnih slika koje su u svakom biću prisutne. U Potopu je dominantno intuitivno poimanje, u Utenziliji sećanje a, u Aleji svetlost i efekti koji proističu iz različitih obojenosti, zapravo dužina određenih i upotrebljenih boja, ili njihovih tonova. Još jedno je zajednička trima ciklusima: insistiranje na površini i na efektima treće dimenzije, produbljivanju prostora. Naravno, umetniku je vrlo stalo do estetskog i njegove grafike su uvek u znaku insistiranja na skladu i dovršenosti koja će izazvati utisak prijatnosti. Izabrane tehnike – akva tinta i bakropis su vrlo pogodne za osnovni naum umetnika. Zanimljiva izložba i zaokružena izložba. Deluje kao celina i nameće se svojom istančanošću.

Nenad Zeljić je rođen 1964. u Beogradu. Diplomirao je 1993. na FLU u Beogradu, u klasi Emira Dragulja.