Bratislab Ljubišić

ANA ČOLAK ANTIĆ (1929 – 1977), Anuška, Skica za portret jednog kustosa

Galerija Grafički kolektiv

April 2005.

Galerija „Grafički kolektiv“ bila je i ostala pravi bastion grafike i grafičara. Ali, da bi jedna galerija postala neka vrsta legende, potreban je čovek ili više njih koji će joj udahnuti potrebnu svežinu i duh. Galerija nije puki zatvoreni prostor u kojemu se ne kisne, može ogrejati i popričati sa nekim. Galerija je ustvari živo biće jer je sastavljena od živih bića. Postoji i : od izložbe do izložbe razvija se jedan pritajeni život o kojem se kasnije drugačije razmišlja. Ali, izlagači postaju slavni po delima koja su ostvarili. Tako mnogi neznalac obično misli da potpis slavnog umetnika sigurno garantuje kvalitet, vara se. U pitanju je tzv. Umetnička praksa i da bi se dosegao uspeh ili pun pogodak, mora da bude dosta promašaja. Naravno, umetnik ih ne baca – zašto bi kada ima zainteresovanih. Vrhunac je ipak kustos, čovek koji ume da umili i privuče izlagača, da publiku približi, osokoli i natera da bude stalna i prava. Takva je bila Ana Čolak Antić. Naoko krhka, bila je puna energije i ideja. Od likovne umetnosti preko estetike svakodnevnog života bila je svakodnevno prisutna u javnosti. Njena reč je značila i primala se kao važan sud. Sposobnost da uoči na prvi pogled – možda je njen najvažniji kvalitet. Vrlina, Oni koji su posle nje prošli kroz galeriju – takođe značajni i znameniti kustosi, puni ideja i uistinu entuzijasti, samo su nastavili ono što je davno započeto i utemeljeno. Istorijat galerije je sam po sebi zanimljiv. Ali, istorija umetnosti se piše po umetnicima, njihovim delima, životima. Zato je svedočenje prijatelja Ane Čolak Antić svedočenje o njima i o vremenu u kojem su se družili. Vremenu u kojem je njihova mladost značila nešto više od života i igre u umetnosti. Svetlana Beca Nenadović, Vojislav Simić, Ljiljana Mihać Simović, Irina Subotić, Miodrag B. Protić, Boško Karanović, Branislav Makiš, Branko Miljuš, Peđa Ristić, Božidar Džmerković, Miodrag Nagorni, Slobodan Mašić, Slobodan Šijan, Ivanka Živković, Zoran Fehimović i Ljiljana Ćinkul setili su se Anuške. Izložbu prati katalog koji će naravno nadživeti pomenute. Učinjen je važan kulturološki korak