Ана Чолак Антић (1929–1977), Галерија Графички колектив, Април 2005.