Весна Голубовић. Ликовна галерија Културног центра, Мај 2005.