Драган Мартиновић и група ЕСНАФ. Галерија Прогрес, јули 2005.