Јелена Хинић, иконе. Етнографски музеј у Београду, август 2005.