Olivera Gavrić Pavić

PROJEKAT ZAPIS

KOSANČIĆEV VENAC

 

21. aprila u 19h, u Prodajnoj galeriji Beograd,

 Kosančićev venac 19,

otvara se izložba ZAPIS,

autorski projekat umetničke grupe AMETIST.

 

Projekat ZAPIS u tri segmenta obuhvata: omaž Gordani Cvetković Tomašević, čuvenom arheologu; zatim prikaz lokaliteta Kosančićev venac sa osvrtom na spaljenu biblioteku Srbije i na pronađeni antički Singidunum na istom mestu; i u trećem segmentu projekat okuplja 21 umetnika koji svojim delima u mozaiku i crtežu opisuju četiri elementa ranohrišćanskog kosmosa po tumačenju Gordane Cvetković Tomašević. Izložba je otvorena do 21. maja.

 Gordana Cvetković Tomašević je rukovodila ekipom koja je otkopala spaljenu biblioteku Srbije i pronašla ostatke rimskog Singidunuma na lokalitetu Kosančićev venac, među kojima je i jedinstveni beogradski mozaik. Takođe, njeno životno delo je otkrivanje i tumačenje 13 ranovizantijskih podnih mozaika na Herakleji Linkestis kod Bitolja. Na dokumentarnom delu izložbe će biti prikazani originalni crteži rekonstrukcije mozaika sa lokaliteta, mape, idejna rešenja o uređenju Kosančićevog venca, fotografije rađene u toku iskopavanja na lokalitetu, primerak ugljenisane knjige iz spaljene biblioteke, različita dokumenta vezana za život Gordane C.T, njeni objavljeni radovi, knjige itd.

 Drugi deo izložbe čine dela savremenih umetnika, u mozaiku i crtežu, koji su u toku ove i prošle godine kreativno odgovorili na idejnu zamisao projekta i opisali po jednu od četiri oblasti ranohrišćanskog kosmosa. Na taj način svi izlagači kreiraju upravo ovu sliku kosmosa koja se projektuje na četiri zida galerije, a polazna osnova je mozaik iz narteksa Velike bazilike na Herakleji Linkestis kod Bitolja. Izlagači su: Gordana Baškot, Petar Vujošević, Jelica Vuković, Olivera Gavrić Pavić (autor projekta Zapis u ime grupe Ametist), Desimir Denić, Radmila Mila Dragićević, Đorđe Jovanović, Radmila Lazarević, Snežana Marinković, Vesna Martinović Marović, Marijeta Milovanović Vukojević, Veselin Nišavić, Borislav Nježić, Ivan Pavić, Svetlana Pavlović Džindo, Aleksandar Popović, Javor Rašajski, Bisenija Tereščenko, Saša Filipović, Gordana Šijački i Paulina Šuster Jovanović.

Ovo je treći projekat i 19-ta izložba grupe AMETIST koja je osnovana 2001. sa ciljem da afirmiše mozaik kao retku i specifičnu tehniku monumentalnog slikarstva.

 

Iste večeri, 21. aprila ispred galerije je izveden performans »Fasada sećanja« u okviru projekta »Uprkos vatri« (autor Dragan Stojčevski) što je sećanje na spaljenu biblioteku na tom mestu.

Oba ova projekta, »Zapis« i »Uprkos vatri« organizuju niz predavanja na različite teme (antički mozaici, Herakleja, spaljena biblioteka na Kosančićevom vencu, uređenje Kos. venca itd.) koja će se održavati u Galeriji Beograd, Kosančićev venac 19 i u Rektoratu univerziteta umetnosti u Beogradu, Kosančićev venac 29, u periodu od 18.aprila do 28.aprila.