Владан Терзић. Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић” Београд, 2004.