VREME NA ZIDU

POLITIČKI PLAKAT 1941 – 2000.

Muzej grada Beograda

Autori izložbe: Darko Ćirić i Biljana Stanić

 

 

Odsek za istoriju Beograda od 1941. godine u svom fondu pored ostalog poseduje bogatu zbirku ratnog i posleratnog plakata. Projekat je realizovan kroz tri tematske celine. Reč je o prezentaciji grafičkih formi javnog oglašavanja i obaveštavanja tokom Drugog svetskog rata, u posleratnom periodu i savremenih formi političkog plakatiranja (od 1990). Posebno su naglašeni socijalno-psihološka pozadina političke, privredne ili kulturne propagande kao i zanimljiva grafička rešenja.

 

Na izložbi će biti prikazan deo zbirke plakata i obuhvatiće tri tematske celine atraktivnih grafičkih i likovnih formi javnog obeveštavanja i oglašavanja.

 

· Ratni plakat u Beogradu predstavlja, nemačku okupacionu propagandu (vojni, policijski i upravni plakat), propagandni i administrativni plakat kolaboracionističke uprave u Srbiji i plakat komunističkih vlasti posle oslobođenja Beograda, 20. oktobra 1944. godine.

· Drugi deo projekta prikazuje plakat nakon Drugog svetskog rata do 1990. godine. Mirnodopski uslovi života, sa svim promenama društvene i političke strukture grada uslovili su i svrsishodnost ovog medija, originalnost tema, kao i tehnička i likovna rešenja kojim su se u drugoj polovini XX veka bavili i istaknuti beogradski umetnici.

Treći deo je posvećen društveno-ekonomskim promenama krajem XX veka. Uvođenje višepartisjkog političkog sistema, eskalacija krize od 1990. godine, ekonomski slom, društveni sukobi, ratovi propraćeni su i velikom produkcijom štampanih informativnih formi sa najrazličitijim likovnim i sadržajnim oblicima.