Дани пољске културе. Музеј примењене уметности. 12. V – 5. VI 2005.