Младост – краљица живота. Музеј историје Југославије Јули 2005.