Ретроспективна изложба Олге Јанчић. Галерија Музеја 25. мај