Паулина Шустер Јовановић – жена која је прва слагала