Небојша Миленковић, Славко Матковић, Ја сам уметник