О архитектури Зрењанина – крајем XIX и почетком XX века