Dragan Ignjatović

U SLAVU AKVARELA

Muzej rudarstva i metalurgije Bor, 10 .02 - 05.03 2005.

 

Koji god da je izabrani put, voda i boja otkrivaju svet

mr. Leposava Milošević Sibinović

Određenjem 23. novambra za međunarodni dan akvarela, Muzej akvarela, u gradu Meksiku, prihvatio se organizovanja bijenala. Za izlaganje na 5. bijenalu 2002/3, bila je pozvana i mr Leposava Milošević Sibinović, likovni umetnik, koja je tim povodom organizovala učešće i još pet članova ULUS-a. Dobivši priznanje za kolektivno učešće na izložbi, magistar Leposava Milošević Sibinović osmislila je predstavljanje SCG i na 6. Međunarodnom bijenalu akvarela Meksiko 2004/5, učešćem na glavnoj izložbi. Tim povodom, organizuje i prateću izložbu učesnika 6. bijenala, U slavu akvarela, u pet gradova Srbije, jedan od gardova je i Bor.

Prateća izložba obuhvata po pet radova od šest učesnika bijenala, Zdravka Mandića, Silve Vujović, Božidara Plazinića, Milana Staševića, Stojanke Đorđić Nikolić, kao i same Leposave Milošević Sibinović, svi različitog stilskog izraza, motiva i poetike.

Na akvarelima Zdravka Mandića (1935) Vojvodina, Reka i ravnica, Reka i ravnica I, Reka i ravnica II, i Vojvodina I, dominira usamljen čovek, voda, vazduh, ravnica; podneblja u kojem umetnik živi i stvara. Veliki na izgled jednostavan prostor, i usamljeni čovek, utonuo u najfinije kolorističke senzacije, sivih prigušenih tonova, sa zvučnim akcentima, crvenih, zelenih i oker tonova, najednom se ukazuju posmatraču.

Ambijent starih fasada ističe se na akvarelima Silve Vujović (1953), Balkon, U senci suseda, Prozori, Posle mnogo vremena, Na stolu novine još leže. Arhitektonski prostor naglašen je koloristički, oker tonovima, sa crvenim, plavim akcentima, na vratima, prozorima ili balkonima.

Apstraktna struktura različitih geometrijskih oblika je na izloženim akvarelima Božidara Plazinića (1954). Beli oblik od 1-5, je osnovni motiv, iz ciklusa Beli oblik”.

Znak, neosimbol, glavni je motiv na akvarelima, Mehanika znaka, Nabrajanja, Ništa i još nešto, Fotosinteza tla i Osetljivost znaka, iz ciklusaPovratak početku”, slikara Milana Staševića (1946).

Stojanka Đorđić Nikolić (1956) izložila je akvarel iz cikusaMagija realnosti, iluzija stvarnosti”. Figurativnu iluziju stvarnosti predstavila je na slikama, Protest, Stepenice, Optimizam, Malo Sunce i Novosti.

Za svoje izložene akvarele, Molitva za požegaču, Putovanje sa pretkom, Važan događaj, Molitva za opstanak požegače, Visine, iz ciklusaMolitve i pohvale”, mr Leposava Milošević Sibinović (1950) u katalogu je zapisala da su to svojevrsne značenjske forme molitve. Naglašenog zvučnog kolorita žutih, zelenih, plavih, crvenih i oker tonova.

Počev od starog Egipta, kada je akvarel bio glavna slikarska tehnika, preko Kine, Rima, Vizantije... do danas, zauzima značajno mesto u stvaralaštvu mnogih likovnih umetnika, kao i u istoriji umetnosti.