Ксенија Ковачевић, слике и презентација видео рада