Ljubiša Vasiljević

 

SIĐI NA REKU

 

Hol Narodnog muzeja Kruševac

 

24. 9.-7. 10. 2004. godine

 

 

U okviru Dana evropske baštine, saglasno sa ovogodišwom temomVoda-smisao trajawa”, u prostoru Narodnog muzeja Kruševac priređena je prigodna izložba razglednica Filatelističkog društva Kruševac (izbor iz privatne zbirke kolekcionara Slobodana Markovića). Izložba je, po nekada veoma popularnoj pesmi, ponela simboličan nazivSiđi na reku”.

Izložba je koncepcijski podeqena na tri dela. U prvom delu predstavqene su razglednice sa motivima srpskih sredwovekovnih tvrđavama, podignutim na obalama reka. Drugi deo izložbe posvećen je tokovima triju Morava. Posebnu pažwu u ovom delu privukla je razglednica iz 1915. godine, na kojoj su prikazane okupatorske trupe kako prelaze reku. U okviru trećeg segmenta izložbe prezentovane su razglednice sa motivima mostova podignutih na teritoriji Srbije.