6. Међународни фестивал мултимедијалне уметности – ИМАФ 2004