Vasilije B. Sujić

MIOMIRKA PETROVIĆ ĐOKIĆ, akvareli

Centar za kulturu, novembar 2004.

 

Najzanimljiviji i najteži deo stvaralaštva je istraživanje, a upravo to čini Milomirka Petrović Đokić na svojim akvarelima. Jednu od svojih izložbi je nazvala Nit za lavirint. Nije u pitanju Arijadnina nit koja spašava Tezeja, već nit istraživanja ovog autora. Kad pronađe pravi odnos između glavnog plana i pozadine, kada u to uklopi nekoliko figura i na taj način postigne sklad tada joj je jasno da sledi tu magičnu liniju.

Kao i svaki istraživač i ona se tu i tamo oseća nesigurno. Preispituje da li je bilo potrebno postaviti neki oblik. Preispituje da li je simbolika sasvim jasna. Traži dinamiku ili smiruje razigranost na listu - zavisno šta se od njene likovne zamisli ostavrilo. Tek kada je potupno sigurna tada delo ostavlja da počne svoj samostalan žibvot, život u kome govori samo za sebe, nevezano bilo kakvim nitima za tvoriteljku.

Tako je nastao niz ambijenata u kojima su prisutne figure u svakodnevnim pozama kao da je za večnost uhvaćen jedan trenutak. Boja tada igra izuzetno važnu ulogu. Neki put je spušta ka donjem, tamnom registru, sa ponekim svetlim akcentom, a nekad dominira svetlost, belina koja događaju daje usijanje mediterana. Tu traži i nalazi prozračnost, čak i oblicima pozadinskog pejsaža. Sve diše i odiše veselošću koje nije bilo u vremenima koja prethode ovim akvarelima. Tražila je i pronašla poeziju trenutka, bilo kada ga je smirivala, bilo kada mu je unosila dinamiku.

Prozračnost ovih listova pleni i govori svojim jezikom koji nekome može da se učini arhaičnim. Međutim, u to sam siguran, to je jezik Milomirke Petrović Đokić. To je uvek bio njen jezik ali ga danas soapštava sa zadivljujućom sigurnošću. A akvarel ne dozvoljava naknadne intervencije već samo događaj uhvaćen u kratkm letu, koliko da se voda i boja sjedine. Nepotpuni doživljaji daju nepotpuna dela iz kojih zrače neputpuni utisci. To nije slučaj sa akvarelima ovog stvaraoca. Doživljaj je ovde pun i zrači svojim utiskom unesenim na list. To je i glavna likovna crta jer njene činjenice prodiru u svet u kome živimo. Bez ostatka i bez laži.