Sunčica Lambić

PETAR VUJOŠEVIĆ, Mozaici

Savremena galerija

Oktobar - novembar 2004.

 

Petar Vujošević rođen je 1959. godine u Nikšiću.

Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo i završio magistarske studije na istom Fakultetu, odsek zidno slikarstvo.

Jedan je od osnivača grupeAMETISTkoja je realizovala projekte u više muzeja i galerija u Srbiji i Crnoj Gori: Sazvučje savremenog, antičkog i ranovizantijskog mozaika; Omaž Aleksandru Tomaševiću; Savremeni mozaik.

 

Ono što karakteriše mozaike Petra Vujoševića je povratak slici, jer po umetniku, mozaik upravo predstavlja spoj kamena i slike i ova fuzija nosi kao imperativ traganje za smislom što je za umetnika jedino ostvarljivo kroz traganje za istinom, koja je i svrha umetnosti uopšte. Svoja kreativna traganja umetnik ostvaruje kroz figure odnosno portrete ili geometrijske, apstraktne forme simboličnih naziva i značenja (npr Pasija po Mateju, Madona, Posle 300 godina, Očišćenje) kojima teži da transponuje kontemplativan duh svoje egzistencije dalje u spoljni svet u kojem je moguće doživeti duhovnu lepotu materijalizovanu u formi, boji i teksturi kamena. Mentalni procesi u umetnikovom umu, njegova istrajnost u samoostvarenju kroz istinu u slici odražavaju se direktno i na sam proces nastanka mozaika, koji traje i oko deset godina, ali i dalje ostavlja mogućnosti za doradu, za dopisivanje novoosvojenih saznanja. U metafizičkom smislu, ovaj proces nastanka, možda, traje i vekovima jer emanira duh bogate prošlosti ove monumentalne slikarske tehnike u sadašnjost koja joj pruža višestruke dimenzije sagledavanja i razumevanja.