Bratislav Ljubišić

ALEKSANDRA KOSTIĆ

Galerija Doma Vojske SCG, 3-13. mart 2005.

 

Posmatrajući crteže i grafike Alksandre Kostić padaju mi na um reči Deloneja: ”Priroda je prožeta ritmom, koji se u svojoj mnogostrukosti neda stešnjavati”. Njegoviorfizmisu najbolji dokaz, ali tu su i kubistički nastrojene impresije delova Pariza. Naročito mu je bila omiljena Ajfelova kula. I zaista: Aleksandra Kostić ne portretiše, ona detaljima inicira mogući oblik. On je naravno, iako fragmentaran, pun energije jer su u pitanju ritmovi boje i crteža. Da li je u pitanju istraživanje onostranog, ili se posmatraču nalaže da uhvati u pamćenju nešto što je samo deo jednog trena?

Moderni čovek - iako jedinsvo tela, uma i duše - očitava izmenjenu svest: danas svaki izraz njegovog života ima drugačiji aspekt, to jest, jedan apstraktniji aspekt”. I zaista, još od vremena Pita Mondijana do dana današnjeg, kada god nešto nije jasno, dobije epitet: apstraktno. Međutim, ničeg konkretnijeg od objekta, površine slike ili crteža, boje ili linije. Možemo apstrahovati telo, ali duh nikada, kaže Avgustin u vreme ikonoborstva. Mislim da je to suština poetike umetnice: pojavno je dovoljno jako i ubedljivo da se može pojavljivati u određenom ritmu koji će sugerisati materijalno postojanje. Ideja o objektu je jača od samog objekta. Prilog tome su i njeni objekti crtži. Propuštajući svetlost kroz nekoliko oslikanih površina dobija se trodimenzionalni utisak postojanja. Nešto slično kao kod dečjih igračaka kaleidoskop. Ima još nešto što ovu umetnicu približava istraživanju vidljivog - onima koji su pronašli svetlost u slici, ili samu bit materije. To je potraga za individualnošću svakog dela posebno. Iako je sličnost postojeća, postupak litografije sugeriše neponovljivost. Naročito misli i onog od čega je umetnica krenula gradeći svoj vizuelni svet. Uostalom, nije slučajno Teo van Dujsburg napisao: ”Aktivno intelektualno doživljavanje stvarnosti je estetsko”.

Izložba, iako raznolika - u pitanju su tri materijala iliti tri ciklusa, pristupa - deluje koherentno jer je misao umetnice jedinstveno organizovana. U ime toga i postupak spada u sličnu koteriju.

Aleksandra Kostić je rođena 1970. u Beogradu. Završila je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, 1997. godine. Na istom fakultetu je i magistrirala 2002