Bratislav Ljubišić

5(18) KRAJIŠKI SALON

Velika galerija centralnog doma Vojske SCG, 21.10 - 07.11 2004.

 

Imali smo dugo u Beogradu izložbu pod nazivom Likanale, (galerija Kulturnog centra), sada imamo Krajiški likovni salon. Može da zbuni što je ispred naslova dvobroj: pet i osamnaest. No, račun je račun i valja ga razjasniti. Peti zato što se po peti put održava u Beogradu, a osamnaesti jer bi tako bilo da je moguće nastaviti tradiciju njegovog događanja u Kninu. Dakle, radi se o izmeštanju i to je jasno kada se dalje u obimnom naslovu stigne do Udruženja Srba iz Hrvatske, Srpsko kulturno društvoZoraKnin-Beograd i Zavičajni klub Kninska Krajina. Obilje imena u naslovu svedoči o složenoj istoriji kroz koju prolaze stvaraoci iz Krajine. U kojoj meri to utiče na njihov rad već je drugo pitanje. Naime, nekoliko umetnika odavno živi i radi u Beogradu. Neki su tu i rođeni i samo ih roditeljsko poreklo vezuje za Knin. Neki su raseljeni posleOlujei nalaze se svuda.

Što se tiče same izložbe ona je revijskog karaktera. Od ikona, preko naive, do skulptura, slika, grafika i akvarela - zastupljeno je stvaralaštvo umetnika različite dobi. Tu je učenica drugog razreda gimnazije - Milica Vukša - ali i doajeni Branko Omčikus i Svetomir Đurić. Ipak uglavnom preovladavaju oni iz tzv. srednje generacije. Zanimljivo je da su pred publikom dela vrlo sveža i optimistička. Nema reminiscencija na doskorašnje ratne jade, patetike ili tragike iznete u prvi plan. Ima tu životnog optimizma, verskog zanosa, realističnosti i čistog istraživanja likovnog jezika. Tako, zanimljiv je mitski pejzaž Ljubice Mrkalj, optički razložen pejzaž Čede Kesića, asocijativni ekspresionim Mladena Karana, asocijativna tempera Branka Omčikusa. Od skulptura izdvojio bih bronzanog konja Borisa Markoša Minga.

Na izložbi ima i fotorealizma i rekoh na početku ikona. I naive. Sve je to primer jedne umetničke prakse koja ume da se očuva i da opstane. Uostalom, činjenica je da se umetnost održavala u najtežim vremenima i tako osnaživala duh čoveka spremnog da preživi i da se plemenitošću uzdigne iznad ponora zla.