Bratislav Ljubišić

RUMEN NEČEV

Galerija Grafički kolektiv, 31.01-12.02.2005.

 

Istraživanje i pronalaženje novih mogućnosti nije nikakvo iznenađenje kada su u pitanju likovne umetnosti. Nekada je trebalo skoro pola veka da se uporede dva otkrića i njihovi efekti - mislim na pronalazak uljanih boja koje se u istom veku pronašli Antonelo de Mesina i braća Van Ajk. Naravno, u današnjoj brzini komunikacija gotovo je nemoguće da se već sutradan ne dogodi saznanje šta je novog u Japanu, na primer. Isto tako, upotreba digitalnih sredstava dovodi do upotpunjavanja i simbioze novog i starog. Još davne šezdesetšeste godine, na Sajmu, na Američkom štandu je demonstrirano umeće pravljenja hartije ručno. Potom, sredinom osamdesetih u Muzeju primenjene umetnosti bio je kurs na kojem je sedam dana učeno pravljenje hartije ručno. I danas više zaista nije nikakvo izmenađenje kada umetnici uspevaju da imaju sopstvenu hartiju koja zadovoljava sve njihove želje i potrebe. Naravno, tu su i različite aplikacije koje bratime slike i grafike sa skulpturom. Ipak, to nije nikakva novotarija: u Antičkoj Grčkoj skulptura je bojena i to je bio direktan uticaj Starog sveta - kulture Egipta, Mesopotamije i Asirije. Pa čak i Prekolumbijska Amerika je znala za bojene skulpture. I tako: kada je davne sedamdesete godine u Galeriji Doma omladine Beograda Šutej izložio trodimenzionalni crtež, bilo je jasno da igri nema kraja.

Rumen Nečev upotrebljava izazov koji nudi slobodna improvizacija pri pravljenju hartije i kombinacija bojenja ručno. Naravno mogući su i dodaci - aplikacije koje grafici daju višeznačnost. No, za sve primenjeno potrebno je ono što je još Sterija isticao uKir Janji”. Na pitanje ima li Kir Janja na pozajmice kamatu, on je rekao: ”Da, imam si interes, ali sas mera!”. Dakle, mera. Ona je temelj svega i zahvaljujući njoj imamo dobro temperovani klavir, kako bi to Bah rekao. Svako preterivanje je to - dobija se suprotan efekat i posmatraču se nudi nešto što je blizu papazjanije. Naravno, i to nekom odgovara i zadovoljava ukus. No, ako je mera tu onda imam sklad, ona je osnovica za dalje grananje estetskih principa i zaokruživanje umetničkog dela. Nažalost, Rumen Načev je temperamentniji no što je to potrebno. Insistiranje na grubosti i na robosnosti dovodi do nesporazuma. Grafika nema više potrebnu moć da pleni posmatrača i ostavlja ga ravnodušnim. Ima mnogih elemenata koji govore da je umetnik vrlo obavešten, ali samo to. Obaveštenost je jedno a skladna upotreba znanja drugo. Prenatrpanost je osnovna smetnja uloženom trudu da se dogodi umetničko delo zamašne vrednosti. Rumen Nečev, rođen je u Smoljanu, 1959. Diplomirao je 1986. grafiku na Univerzitetu Veliko Trnovo. Živi i radi u Plovdivu. Ovo mu je petnaesta samostalna izložba. Dobitnik je velikog broja nagrada.