Branislav Ljubišić

VLADIMIR RADIBRATOVIĆ

Galerija Grafički kolektiv, 08 - 27. novembar 2004.

 

Ilustracija i grafički dizajn je u poslednje vreme u priličnoj meri postao tehnička veština. Još od pojave letraseta, krasnopis i kaligrafija su potisnuti i drugi plan. Naravno, to je prouzrokovalo i pojavu uniformnosti i ujednačavanja. Izgubljena je posebnost i tzv. ličnost pojedinih izdanja i grafičkih rešenja. No, zato je veliki broj različitih stvaralaca dobio mogućnost da se ogleda i pretstavi kao neka vrsta umetnika sa posebnim talentom. Uopstalom, dovoljno je upotrebiti knjige i pojedine prezentacije koje srećemo na medijima i da se lako u to uverimo.

Postoje grupe na Fakultetima koje imaju brigu i zadatak da školuju buduće kreatore. To su otseci za opremu i ilustraciju knige. No, sve postaje potrošeno pa i ono što je bila legitimnost. I pojedinost. I zato je izložba u galeriji Grafički kolektiv interesantna i poučna. Vladimir Radibratović je beogradski đak ali je karijeru ostvario u Atini. Kako sam kaže, otišao je na dvadeset dana ali je ostao do dana današnjeg i čak je osnovao vlastitu školu. Kod nas je bio vrlo značajan realizator naslovnih stranica raznih dnevnih i nedeljnih glasila. Isticao se maštovitošću i zanatstvom koje je bilo na vrhunskom nivou. Za njega, u predgovoru katalogu, profesor Fileki piše: ”Još za vreme studija isticao se kao talentovan crtač i vešt portretista(...). Širok dijapazon Vladimirovog umetničkog potencijala ogleda se u velikom broju grafičko-likovnih disciplina, kao što su politička karikatura, editorijali reklame ilustracije, moden ilustarcije, za čiju realizaciju koristi razne likovne tehnike počev od klasičnih (ulje, gvaš, kolaž), pa do er braša i bodi arta. Pored svega ostalog valja spomenuti i jedan broj vrlo uspelih fontova grčkog pisma”. Tako o njemu profesor. ja bih dodao da je on jedan od naših grafičkih dizajnera koji su se izborili za svoje, naravno zapaženo, mesto u svetu. Ja bih samo onako usput, pomenuo Blažinu koji je davne, 1990. godine dobio prvu nagradu i naravno realizaciju grafičke identifikacije Francuskog kulturnog centra. Dakle, imamo čime da se dičimo i šta da izvezemo u tu famoznu Evropu, a ne samo da uvozimo i da polako postajemo bezlični.

Vladimir Radibratović je rođen u Novom Sadu, 1962. godine. Kao što sam pomenuo on je završio Fakultet primenjene umetnosti u Beogradu. Prva ilustracija mu je bila naslovna stranaSveta kompjutera”, 1984. Od 1991. živi i radi u Atini gde je osnovao i CIA studio - Calligraphy and Illustration Art Studio.