Bratislav Ljubišić

DANIJELA FULGOSI, kolaži

Galerija Kulturni centar Beograda, 09 - 21. mart 2005.

 

Kolaž uvek autoru nudi nepredvidivu avanturu. I što se više umetnik zaokuplja idejom koja je recimo osnovna, početna, ona se na kraju pretvori u maltene suprotnost. Tako je imao običaj da govori Ivan Tabaković jedan od najboljih kolažista u našoj umetničkoj praksi. Izum je naravno, star i pripada vremenu kubizma. Papie kole je pružao kubistima šansu da sliku preinače u nešto što je dubinska anlaiza nje sam. U vremenu Bauhausa kolaž je bio predmet koji se izučavao čitave godine. On je omogućavao da se student igra bojama u okviru simultanog kruga, ali da uvek ostvari analizu spektra. Kasnije, prelaskom u Ameriku, Gabo i Pevsner su zarazili američke umetnike i indirektno inicirali akciono slikarstvo koje je bilo neka vrsta spoja ekpresionizma i apstrakcije. Naravno, i neki drugi sem akcionista su vredni što je kolaž stigao sve do poparta i Raušenberga. Naravno, preko Raušenberga i kod nas do Olje Ivanjicki, na primer.

Danijela Fulgosi je po osnovnoj vokaciji grafičar. Poznata je i dobitnik je velikog broja nagrada upravo u toj likovnoj disciplini. No, jasno je da to što je istraživala strukturu crne i sive boje nije je sputavalo da se bavi nečim što je u suštini na drugom kraju. Bojeni kolaž je samo izazov da se izbegne naracija i motiv - a to je osnovna odlika ove umetnice. Transponovanje energije i direktno definisanje materije doveli su je do umnožavanja, multiplacije detalja. I to kako kao celine, tako i u pojedniim elmentima. Naravno, obojenost je tu i ona posebno pleni svojom dinamikom i plemenitošću. Mnoštvo pojedinačnih elemenata uglavnom se skladno uklapa u celinu. Poneki kolaži imaju formu kaleidoskopa, poneki su vrsta plakata sa mnogim licima. Ima u ponekim i igre koja je osnova svih. Naravno, s obzirom da je desetak godina bilo potrebno da se načini celina od dvanaest kolaža za izložbu, primetno je menjanje odnosa prema izabranom zadatku. Od lepljenja do slikanja i crtanja raspon je zaista veliki. No, upotrebljena energija da se afirmiše likovnost isplatila se. Dobijena je vrlo zanimljiva izložba koja iako sveža, pre svega pleni artificijelnošću. Jasno je već na prvi pogled da je umetnica likovno obrazovana i ume da kontroliše misli. Ako se i pojavi mogućnost da se odluta - to je samo onda kada je oslobođena neka vrsta citata, ili slova o moći slobode. A nepredvidivost spojeva različitih elemenata čini izložbu zanimljivim traganjem. Dakle, lege artis je dominantna, ali i promenljivost zamisli i upotreba širokog dijapazona koji čak uključuje i prethodnu grafičku praksu u gradnji novog likovnog izraza.

Danijela Fulgosi rođena je 1967. godine u Zemunu. Fakultet primenjene umetnosti je završila 1991. a četiri godine kasnije završava i posle diplomske studije. Član je ULUS-a i radi kao docent na Fakultetu primenjene umetnosti na predmetu akt. Ovo joj je trianesta samostalna izložba. Dobitnik je čitavog niza laskavih priznanja, a najnovija jeZlatna iglaULUS-a prošle godine.