Bratislav Ljubišić

MRTVA PRIRODA RIZNICA VAN VREMENA

Etnografski muzej, Septembar 2004.

 

Na izložbiMrtva priroda - riznica van vremenaprikazana su umetnička dela koja su inspirisana tradicionalnom kulturom - predmetima koji se prevashodno čuvaju u muzeju. Ti predmeti s vremenom postaju simboli materijalne i duhovne kulture.”, piše u katalogu Svetlana Mitrović. I dalje: ”O simbolu se danas može govoriti kao o izlaganju pojedinačnih pojava i činjenica sadržanih u čovekovom kulturnom biću. Uticaj simbola na duhovno i materijalno stvaralaštvo bio je ogroman, budući da nema nijedne kulture koja svoje sadržaje i smisao nije izražavala pomoću simboličnih supstrata. U tom pogledu jedna kulturna sredina nema prednost nad drugom”.

Bilo je to nekada kada je Bora Stanković zapisao i dao da izgovori jedna njegova ličnost: ”Staro, staro mi dajte”. Jasno je da se radi o nostalgiji i nesnalaženju u novonastaloj situaciji. Danas, retko se to može čuti. Tzv. potrošačka užurbanost nedozvoljava nostalgične lamente jer se još niste ni navikli na izgled i funkciju nečega, a već ste u prilici da to zamenite novim. I tako u nedogled. Naravno, izostanak emocija svedoči o ravnodušnosti, a ova o nedovoljnoj prisutnosti u onome što se zove sada. No, to je druga priča.

Umetnici kao Milija Belić, Zoran Blagojević, Božidar Damjanovski, Vasa Dolovački, Vladimir Dunjić, Ratko Lalić, Ljubisav Milunović, Ljubica Mrkalj, Danka Petkovska, Ljubica Radović, Kemal Ramujkić i Jovan Sivački inspirisani različitim stvarima i predmetima prezentirali su nešto što pripada duhovnoj nadgradnji, poetizaciji i svetu sećanja. Njihove slike nisu bukvalni mimezis - tačno je zapažanje u predgovoru kataloga Milije Belića da je pojava fotografije oslobodila umetnika od potrebe za mimezisom i dopustila im da se vinu u vode avanture i izmišljaju, pronalaze nešto novo. Dobijeni su portreti stvari koji su nešto više od ogledala i moguće upotrebe, sa određenom cenom koja je iz domena svakidašnjice. Bakrač, nevesinjski nakit, maska, beli vez, minđuša, košnica vrškara ili trnka, zastrug, vezeni jelek, venac, nasleđe, prozor, hleb - to su slikani junaci umetnika. I još jednom je iskazana sumnja da je tvrdnja kako je slikarstvo mrtvo jer ga potiskuju i nište novi mediji, preterana, najblaže rečeno.