ZORAN BLAŽINA

«DiKoncept i Apstrahovanje»

Muzej primenjene umetnosti

14. 10 – 7. 11 2004.

 

U Muzeju primenjene umetnosti održana je samostalna izložba, grafičkog dizajnera i profesora na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Zorana Blažinepod nazivom » DiKoncept i Apstrahovanje ».

Na ovoj izložbi (devetoj), biće izloženo ukupno 68 radova projekata, koje je autor izveo u periodu od 1999. godine pa do danas. To su zaštitni znakovi, njihove aplikacije, posteri, bilbordi i njihovi varijateti sledećih projekata: Francuski kulturni centar, Televizija Čačak, Galerija Pizana iz Podgorice, Prolećni festivali kamerne muzike Kulturnog centra Beograda, 41. Oktobarski salon, Dizajn sajta Univerziteta umetnosti u Beogradu, Međunarodni trijenale keramike šolja, NoName festival dizajna u Čačku...

 

Zoran Blažina je dobitnik većeg broja nagrada: 1996-Srebrna medalja na Međunarodnom sajmu grafičke tehnologije i dizajna, Beograd, Dve zlatne medalje na međunarodnom poljoprivrednom sajmu, Novi Sad; 1997- Nagrada za grafički dizajn na Oktobarskom salonu; 1998- Nagrada Zajednice izdavača za opremu knjige na Sajmu knjiga, Beograd; 1999-Godišnja nagrada ULUPUDS-a; 2000-Velika nagrada 32.Majske izložbe, Beograd

i drugih priznanja i nagarada.

 

Na  izložbi » DiKoncept i Apstrahovanje » prof. Zoran Blažina nastoji da pokaže svoja istraživanja u okviru dizajna, kao i  svoja lična pronalaženja i preispitivanja u ovoj disciplini primenjene umetnosti. Pristup autora je samo delimično pragmatičantržišni, a njegovo shvatanje dizajna kao umetnosti ga podstiče ka eksperimentima i drugim mogućnostima finalnog produkta, što će sama izložba najbolje pokazati.