Božana Antić

Hijerofant Novog Eona

 

Put Peđe Gavrovića je Put Strele sa ciljem probijanja tame do Svetlosti iza Neba. U njegovom duhovnom, umetničkom i stvaralačkom traganju doživeli smo ga kao alhemičara koji eksperimentiše u transcendentalnim procesima da bi došao do onoga što iznutra naslućuje – alhemijskog Velikog Dela. Na sadašnjoj etapi svog puta uvodi nas u najsnažniji oblik egzistencije - čisto postojanje druge vrste, drugačije od materijalnog na koje smo navikli. Ljudski um se mora trenirati da zamisli stanje čistog postojanja bez oblika i aktivnosti, odnosno blistavu belu svetlost, ili tamu međuzvezdanog prostora što je ništavilo, ali koje još uvek sadrži potencijale svih stvari. Neprosvetljen um u najnižoj materijalnoj ravni ne može definisati čisto postojanje ili čistu svest, već ih može samo naslutiti u svesnosti izgrađene na čulnom iskustvu. Prosvetljen um je novi oblik svesti u kome ostaje bljesak svetlosti tako sjajan da zaslepljuje. Posle takvog iskustva tama je intenzivnija i nepodnošljivija nego ranije i tu nastaje težnja za realnošću izvan materijalnog postojanja, odnosno beskrajnom svetlošću iza neba. Peđa nam projektuje arhetipskog, prosvetljenog čoveka, medijatora između Izvora i običnog čoveka, koji prima nemanifestovanu silu i manifestuje je u nižim sferama prirode, odnosno kao Hijerofant Novog Eona prima visoka duhovna znanja i usklađeno ih prenosi čoveku kao suštinski duhovnom biću. Kroz Peđine projekcije pratimo Adama Kadmona, Nebeskog Čoveka na njegovim astralnim putovanjima. On nosi dijamantsku krunu, kristalizovano Beskrajno Svetlo, koja emanira čisto postojanje u naš kosmos. Njegov lik pokazuje spojene polarnosti u Jedno i podseća nas na ponovo apsorbovanje  univerzuma u monadu, izvor i kraj svega, na kraju jedne epohe evolucije. Peđina maksima: «Ovo nije kraj, ovo je  početak kraja» se odnosi na smenjivanje Eona vezano za kretanje Zodijaka kada se stara shvatanja o makrokosmosu i mikrokosmosu moraju uništiti da bi se otvorio put za nove spoznaje jer je to ključ evolucije. Medijator ili Hijerofant Novog Eona nam olakšava suočavanje sa arhaičnim silama koje postoje u nama transferom Svetlosti iza Neba jer je to jedini način da se razume kompleksnost nepoznatog i neistraženog i spozna misterija života i smrti. Poruka Peđinih dela je da pod uticajem univerzalnih zakona i kosmičkih ciklusa Intelekt i Ego moraju proći obred krštenja u praiskonskoj svetlosti koja dezintegriše i pročišćava ograničenu ličnost da bi se ponovo rodila celovita božanska suština.