Интернационални ликовни караван 2005-2010. Галерија Политике, Скопље