Сава Степанов: 50. година уметничке колоније Ечка, монографија