Костантин Новаковић: Живко Стојсављевић, Живот и дело, Нови Сад, 2006.