Весна Миличевић Чворовић. Савремена галерија, Зрењанин