Први салон фотографије. Музеј рударства и металургије, Бор