Огледало косовско метохијске ликовне прошлости од краја XIX до средине XX века